The Baltic Sea – Our Common Treasure

BalticSTERN-rapporten är den första storskaliga kostnad-vinst-analys som gjorts för en internationell miljööverenskommelse, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Analysen omfattar beräknade kostnader och vinster för varje enskild östersjöstat.

Analyserna har genomförts av BalticSTERNs forskningsnätverk, ett nätverk med forskare från alla länder runt Östersjön. Forskningsnätverket kombinerar socioekonomiska och ekologiska modeller för kostnad-vinstanalyser och för att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att nå BSAPs målsättningar.

Resultaten från forskningen inom BalticSTERN under perioden 2009-2012 finns i föreliggande rapport  "Baltic Sea – Our Common Treasure, Economics of Saving the Sea”.

Minskad övergödning

Kostnad-vinstanalysen som genomförts av BalticSTERNs forskningsnätverk, visar att minskad övergödning av Östersjön ger stora samhällsvinster för alla stater  i Östersjöområdet. Medborgare från de nio Östersjöstaterna är beredda att betala 3 800 miljoner euro årligen för ett mindre övergött Östersjön, och uppnå de reduktionsmål som finns i BSAP.

Kostnaderna för att nå BSAPs reduktionsmål är beräknat till 2 300 miljoner euro årligen i kostnadseffektiva åtgärder. Om man tillämpar de allokeringar av kvoter enligt BSAP, ökar kostnaderna med 500 miljoner euro, och totalkostnaden blir då 2 800 miljoner euro. Vinsterna överstiger kostnaderna för att nå BSAPs reduktionsmål med 1 000 – 1 500 miljoner euro årligen.

Publicerad: 2013-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion