Compromising Baltic salmon genetic diversity

Laxen i Östersjön består av både vild och odlad lax. Den odlade laxen sätts ut för att kompensera för de hinder som finns i laxens vandringsvägar i våra älvar. Frågan är vad den odlade laxen har för betydelse för den vilda laxens genetik.

Compromising Baltic salmon genetic diversity

En stor andel av den vilda laxen i Östersjön har försvunnit. Bara 10 av de totalt 84 älvar som historiskt sett haft bestånd av vild lax, kan idag stoltsera med stabila bestånd.

Den här rapporten beskriver vilka genetiska risker det finns med storskalig utsättning av odlad lax i Östersjön.

Författarna ger också ett antal rekommendationer om åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att minimera riskerna för förändring i de vilda laxarnas genetiska uppsättning.

Publicerad: 2012-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion