Miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program.

Omslag för publikation

Syftet med handboken

Syftet med denna handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program är att ge vägledning om hur myndigheter och kommuner ska, bör och kan agera för att följa bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Denna vägledning omfattar alla planer och program som kan vara aktuella för miljöbedömning.

Handboken riktar sig främst till tjänstemän på myndigheter och kommuner samt konsulter som ska medverka vid en miljöbedömning eller som ska avgöra om en miljöbedömning krävs.