Sammandrag av vägledning om att identifiera och förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierad eller konstgjord

Sammandrag från vägledningsdokument nr 4, enligt EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

Omslag för publikation

Sammanfattning

Detta dokument är ett sammandrag av ett EU-vägledningsdokument som har tagits fram inom ett europasamarbete. Syftet är att underlätta och harmonisera genomförandet av ramdirektivet för vatten.

I vägledningen tydliggör man förutsättningarna för att få förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade eller konstgjorda. Detta har betydelse för vilken vattenkvalitet man ska eftersträva i de fall då pågående samhällsnyttiga verksamheter med stor fysisk påverkan på vattnen bör få fortgå, samtidigt som man ska eftersträva rimliga vattenkvalitetsförbättringar.