f-Fakta 2009:27 Blåmusslor

Blåmusslan, Mytilus edulis, tillhör gruppen blötdjur eller mollusker. Till denna grupp hör förutom musslor också ledsnäckor, maskmollusker, snäckor, tandsnäckor och bläckfiskar. De flesta av de ca 130 000 kända arterna lever i havet. I vår fauna finns ca 500 arter.

Omslag till rapport. Illustration.


Klassen musslor omfattar ca 5000 arter. Blåmusslor och ostron tillhör de kommersiellt viktigaste musselarterna i europeiska farvatten. Den inte lika populära skeppsmasken är också en musselart.

Blåmusslan är omsluten av två blå-brun-violetta skalhalvor. Den kan öppna sina skal med hjälp av ett gångjärnsliknande låsband (ligament) och stänga dem med en kraftig slutmuskel. Blåmusslan är en marin art, mycket vanlig längs västkusten, i Öresund och i Östersjön ända upp till Åland.

Den kan bilda täta bestånd, musselbankar. Arten kan bli upp till ca 10 cm lång, men storleken minskar till hälften i södra Östersjön och ännu mindre i norra, beroende på den allt lägre salthalten. Salthalten påverkar även tillväxten. Den vuxna blåmusslan lever av att filtrera små partiklar från vattnet.

Den fångar i princip allt, från bakterier på någon tusendels millimeter till växtplankton upp till en halv millimeter. Filtreringshastigheten varierar med musslans storlek, vattentemperaturen och partikelkoncentrationen. En 5-6 cm lång mussla kan som mest filtrera upp till 5 liter vatten per timme. Musslans gälar fungerar både som filter- och syresättningsorgan.