Skador orsakade av säl

Hitta på sidan

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Ersättning för skador orsakade av säl

Ansökan om stöd för förebyggande åtgärder görs till Jordbruksverket eller din länsstyrelse.

Du kan söka ersättning för förlorad inkomst på grund av skador orsakade av säl hos din länsstyrelse. Numera finns det ett maxbelopp beräknat över tre år beroende på att bidraget övergått till formen "stöd av mindre betydelse".

HaV har tolkat denna ändring som en information till länsstyrelserna. Pdf, 397.8 kB.

Foto: Jörgen Wiklund

Rapportera sälskador i loggboken

Eftersom det inte är möjligt att uppskatta hur stor del av fångsten som är förlorad, måste yrkesfiskare rapportera hur många redskap som varit utsatta för skador. Rapporteringen ska göras både i den dagliga loggboken, e-loggboken och kustfiskejournal som rapporteras månadsvis.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, handlägger den del av viltskadeanslaget som berör skador orsakade av säl. Vi fördelar anslaget till berörda länsstyrelser som i sin tur fördelar medlen till de enskilda fiskarna. Grundprincipen är att skador helst ska förebyggas.

HaV fördelar årligen 20 miljoner kronor i viltskademedel. Anslaget fördelas så att fem miljoner kronor går, via Jordbruksverket, till förebyggande åtgärder och 15 miljoner kronor i ersättning för skador orsakade av säl på redskap och fångst till fisket via länsstyrelserna. Sälskadorna har ökat och en av anledningarna till det är att sälarna blivit fler och de har också lärt sig att söka upp fiskeredskapen.

Publicerad: 2014-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion