Förebyggande arbete mot sälangrepp

Hitta på sidan

Du som vill söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakas av säl göra detta via Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Stöd för förebyggande åtgärder

Du som vill söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakas av säl göra detta via Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor för detta ändamål och de ska användas som svensk medfinansiering till de pengar som Sverige har fått ifrån EU till Havs- och fiskeriprogrammet. De 5 miljoner kronorna är alltså en öronmärkning från regeringen och dessa ska medfinansiera investeringar och projekt, beroende på vilka ansökningar som kommer in, som syftar till att förebygga skador i fisket som orsakats av säl.

Här kan du läsa mer om Havs och fiskeriprogrammet.

Ersättning för skador orsakade av säl

Rapportering ska göras i den dagliga loggboken, e-loggboken och kustfiskejournal. Läs mer om ersättning för skador orsakade av säl.

Detta kan du söka stöd för

Du kan söka två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador orsakade av säl.

  • Det första är ett företagsstöd som riktar sig till yrkesfiskare som vill investera i utrustning för att skydda sina redskap och fångster från sälar.
  • Det andra är ett projektstöd som riktar sig till myndigheter, kommuner, organisationer och yrkesfiskeföretag som vill utveckla ny teknik eller kunskap för att förebygga sälangrepp och titta på hur fisket kan samexistera med sälar.

För att du ska få stöd måste du ansöka om stödet redan innan du beställer redskap och utrustning.

Publicerad: 2016-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion