Viltskademedel för säl (1:7)

Information om ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl för småskaligt fiske. Det går även att söka stöd för förebyggande åtgärder.