Utlysning av medel till idéförslag för hur HaV skapar värdenätverk för innovation

Havs- och vattenmyndigheten utlyser 1 miljon kronor för att ta fram idéförslag hur vi kan skapa värdenätverk som levererar innovation. Innovationerna ska bidra till HaV:s övergripande mål samt till den nationella maritima strategin. Medel kan sökas för projekt som löper över en period av upp till knappt ett år med start 2018.

Innovation är ingen slump

Innovation handlar om nya eller bättre lösningar som skapar värde för samhälle, företag och individer.

Enlig Bloombergs innovationsindex är Sverige rankad som näst bäst i världen. Indexet väger in sju faktorer:

 1. investeringar i forskning och utveckling
 2. skapande av mervärde
 3. produktivitet per capita
 4. koncentration av inhemskt utvecklade hightech-företag,
 5. befolkningsandel med högskoleutbildning,
 6. befolkningsandel verksam inom forskning
 7. antal patent sett till befolkningens storlek.

Detta talar för att vi borde kunna använda innovation till att lösa en del av de utmaningar som Havs- och vattenmyndigheten står inför.

Medel kan sökas för projekt som startar 2018

Utlysningen omfattar totalt 1 miljon kronor som kan komma att fördelas mellan flertalet projekt. Medel kan sökas för projekt som löper över en period av upp till knappt ett år med start 2018. Idéförslaget ska beskriva hur HaV kan etablera värdenätverk som bidrar till innovationer. Detta för bidra till att uppfylla HaV:s samt den nationella maritima strategins målsättningar.

Förutsättningar för utlysningen

Idéförslagen ska presentera ett innovationsekosystem/värdenätverk som levererar innovationer inom myndighetens ansvarsområden. Nätverket ska leverera innovation, det vill säga skapa ett ökat totalt värde för myndighetens verksamhet. Idéförslaget ska komplettera befintligt innovationssystem.

Ansökan ska innehålla:

 • en ifylld ansökningsblankett Word, 53.4 kB.
 • en idé för hur ett värdenätverk för HaV:s behov kan se ut
 • en beskrivning av vilken del av HaV:s verksamhetsområde som värdenätverket omfattar
 • en bedömning av värdenätverkets framtida effekt. Utlysningen omfattas av statsstödsregler. Sökanden ska i ansökan visa hur man förhåller sig till dessa. Vi kan endast ge bidrag till offentliga aktörer, offentliga universitet, kommuner och länsstyrelser.

HaV ser gärna sökanden som har en etablerad roll inom det svenska innovationssystemet och har ett nationellt perspektiv med bred samverkan. Gärna samverkan inom områden där HaV:s framtida innovationsaktiviteter kan fungera som komplement.

Det slutliga idéförslaget ska redovisas under våren 2019 och ska då innehålla:

 • en beskrivning av hur innovation effektivare kan ge bättre måluppfyllelse till HaV:s övergripande mål och verksamhetsstrategi
 • en analys av inom vilka sakområden och inom vilken del av innovationsprocessen som värdenätverket kommer ge mest effekt Även en beskrivning av möjlig internationell koppling bör vara med.
 • en redovisning hur HaV i framtiden kan skapa förutsättningar för innovation samt i vilka olika aktörssammanhang detta kan ske
 • en beskrivning i vilka delar av innovationsprocessen som värdenätverket agerar.
 • en översiktlig kostnadsbild av genomförande, drift, förvaltning och livslängd av värdenätverket
 • och om möjligt, en analys om hur förslaget skapar förutsättningar för nya värdenätverk, inom andra behovsområden.

Ansök senast 10 september 2018!

Här hittar du blankett för ansökan. Word, 53.4 kB.

Här hittar du anvisning för hur du fyller i blanketten. Word, 46.5 kB.

Skicka in din ansökan via e-post senast den 10 september 2018. Ange ”Ansökan avseende idéförslag för hur HaV skapar värdenätverk för innovation”, dnr 2185-18 i ämnesraden.

Observera att du bara får skicka ett projekt per e-post. Söker du för flera projekt får du skicka flera gånger.

Ansökningar som lämnas in omfattas inte av sekretess, om inget annat beslutas i varje enskilt ärende.

Vi kommer att ge finansiering till de projekt som vi anser kunna uppfylla utlysningens respektive mål bäst.

Slutföra och slutrapportera projekt som fått bidrag

De projekt som får bidrag ska i huvudsak vara slutförda före den 1 april 2019. Slutrapporten för projektet ska vara inlämnad till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 maj 2019.

Vi lämnar besked om ditt projekt har beviljats medel eller inte under september 2018.             

Publicerad: 2018-06-14
Uppdaterad: 2018-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion