Tunga

Hitta på sidan

I svenska vatten finns tunga (Solea solea) i Skagerrak, Kattegatt och Öresund samt längs sydkusten i Östersjön.

Tunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under april–juni i Skagerrak, Kattegatt samt Bohusläns fjordar på cirka 20 meters djup. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Under sommaren är tungan relativt strandnära och återfinns även i älvmynningar. På hösten vandrar den ut på större djup.

Ålder vid könsmognad

Fisken blir könsmogen vid 3 års ålder.

Maximal ålder och storlek

Tungans maximala ålder är 40 år. Den kan nå en längd på upp till 70 cm och en vikt på upp till 4 kg.

Biologi

Arten finns på mjuk, slammig eller sandig botten på djup mellan en halv och 70 meter där den ligger nedgrävd. Den är huvudsakligen nattaktiv och söker födan med hjälp av lukt- och känselsinnen. Födan består av borstmaskar, kräftdjur, musslor, ormstjärnor och små fiskar.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Publicerad: 16 februari 2021

Fångstområde

Fångstområde för tunga. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av tunga 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Relaterad information

Publicerad: 2014-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion