Tobis

Hitta på sidan

Kusttobisen (Ammodytes tobianus) finns utmed alla Sveriges kuster från Skagerrak upp till Bottenviken. Havstobisen (Ammodytes marinus) förekommer i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och södra Östersjön.

Tobis. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i november till februari. Kusttobisen är uppdelad i två grupper en vårlekande och en höstlekande. Äggen avsätts på sand och grus.

Vandringar

Havstobisen vistas något längre ut från kusterna och på något djupare vatten. Då ljuset är dåligt och under vintern ligger den nedgrävd i sanden. Under aktiva perioder då tidvattenströmmar är kraftiga kommer den upp ur sanden och bildar stora stim.

Ålder vid könsmognad

Tobis blir könsmogen vid en ålder av 1 till 2 år.

Maximal ålder och storlek

Tobis kan bli tio år. Havstobisen blir cirka 25 centimeter och kusttobisen cirka 20 centimeter.

Biologi

En dominerande art i Nordsjöområdet på djup mellan 10 och 150 meter. Lever på bottnar med grov sand och skalgrus. Ligger nedgrävda under en stor del av vintern. Lever av plankton och utgör själva en viktig föda för torsk, kolja och gråsej.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområde för tobis. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för tobis.

Relaterad information

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion