Stäm

Hitta på sidan

Stäm (Leuciscus leuciscus) är en mörtlik karpfisk med stora silvriga fjäll, bred rygg, smal stjärtspole, grå eller svagt rödaktiga fenor samt gult öga.

Stäm. Illustration.

Illustration: Iduns kokbok CC BY 2.0

Svalgbenständerna sitter i två rader enligt formeln 5 + (2-3). Namnet stäm antas syfta på "stam" på grund av dess slanka och runda form, en sannolik anpassning till artens huvudsakliga förekomst i rinnande vatten. Det finns många olika dialektala namn, varav ´stävling´ ofta används runt Vänern.   

Utbredningsområde 

Stämmen förekommer i merparten av kontinentala Europa norr om Alperna, och har i Sverige sin huvudsakliga utbredning i Norrlandsälvarnas östra delar ned till Dalälven, Bottenvikens och Östersjökustens brackvatten ned till Södermanland, samt i Vänern och dess olika tillopp i Värmland, Närke och Västmanland.  

Biologi

Stämmen är en snabb simmare och lever i små stim i företrädesvis kallt och snabbt rinnande vatten med hög syrgashalt. Under vinterhalvåret söker den sig ned mot djupare bottnar. Stämmen blir sällan över 25 centimeter och 300 gram. Exemplar strax under 600 gram har dock fångats i andra länder.

Den antas kunna bli cirka 13 år gammal, men blir könsmogen efter 3 – 4 år. Leken sker nattetid högt upp i vattendragen över grunda och hårda sand- och grusbottnar i mars-maj då temperaturen nått 9 – 10°C. I samband med leken utvecklar hannen lekvårtor över hela kroppen. Stimmen stannar ett par veckor på lekplatserna innan de åter drar sig nedströms. Äggen som är många (3 000 – 30 000) och cirka 2 millimeter stora fästs vid något underlag, och kläcker efter 12 – 14 dygn. Födan domineras av akvatiska insekter som tas både på botten och vid ytan.

Ekonomiskt värde

Även om stäm ansågs utgöra en tämligen god matfisk i vårt forna kosthushåll, och utnyttjas fortfarande som sådan i till exempel Ryssland, är det främst som seglivad och silvrig agnfisk den fångas i svenska vatten idag. Stäm har också ett stort värde för sportfisket i vissa länder.

Engelskt namn: Dace

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion