Småspigg

Hitta på sidan

Småspigg (Pungitius pungitius) finns i södra Sverige och längs Norrlandkusten. I mellersta Sverige är den mindre vanlig i de centrala delarna, men vanligare i öster och väster. Den finns i både söt- och brackvatten. Arten är cirkumpolär, vilket innebär att den finns i norra Europa, Asien och Nordamerika.

Småspigg, undervattensbild.

Foto: Piet Spaans CC BY 3.0

Utbredningsområde

Småspigg förekommer i vissa tillflöden och på mer skyddade kuststräckor och tenderar att vara vanligare än storspigg i näringsrika vatten.

Småspiggen bygger också bo. Storspiggen bygger boet på sandig botten medan småspiggen bygger sitt bo uppe i vegetationen, inte högt upp, utan cirka 2 till 10 centimeter ovan botten.

Storlek

Småspiggen är något mindre än storspiggen, 5–7 centimeter och känns igen på sina 9–11 små ryggtaggar.

Könsmognad​

Den blir könsmogen vid 1 år ålder.

Lek

Leken infaller i april–juli, tidigare i söder och senare i norr. Under leken får hanarna svart buk, de försöker locka honor att lägga romkorn i boet. När honan gjort det så simmar hanen efter och befruktar rommen. Hanen vaktar sedan rommen och ungarna när de kläckts, men när ungarna fått sina taggar jagar han iväg dem och de får därefter klara sig själva.

Namn

På engelska heter den "nine-spine stickleback" alternativt "ten-spine stickleback".

Namnet spigg kommer från samma ord som spik och syftar på de skarpa piggarna, som är ett skydd mot rovfiskar. Det vetenskapliga namnet betyder "stickande".

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2017-11-07
Sidansvarig: Webbredaktion