Skarpsill (Sprattus sprattus)

I svenska vatten finns skarpsillen i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön, där den går upp i Bottenviken på den svenska sidan.

Skarpsill. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Ute till havs eller invid kusten på djup 10–40 meter. I Västerhavet sker leken under april–juli och i Östersjön mars–augusti. Ägg och larver lever pelagiskt (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Flyttar sig periodiskt beroende av ålder och hydrografiska förhållanden.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs rapporten
Publicerad:
4 februari 2020

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Leker vid 1-3 år ålder.

Maximal ålder och storlek

Minst 10 år. Blir 14–20 centimeter lång.

Biologi

Skarpsillen lever i stim. Nattetid söker den sig mot ytan men under dagen står den närmare botten. Födan består av hopp- och hinnkräftor samt små fisklarver.

Fångstområde

Fångstområde för skarpsill. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av skarpsill 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2019-07-31
Sidansvarig: Webbredaktion