Skarpsill

Hitta på sidan

I svenska vatten finns skarpsillen (Sprattus sprattus) i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön, där den går upp i Bottenviken på den svenska sidan.

Skarpsill. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Ute till havs eller invid kusten på djup 10–40 meter. I Västerhavet sker leken under april–juli och i Östersjön mars–augusti. Ägg och larver lever pelagiskt (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Flyttar sig periodiskt beroende av ålder och hydrografiska förhållanden.

Ålder vid könsmognad

Leker vid 1-3 år ålder.

Maximal ålder och storlek

Minst 10 år. Blir 14–20 centimeter lång.

Biologi

Skarpsillen lever i stim. Nattetid söker den sig mot ytan men under dagen står den närmare botten. Födan består av hopp- och hinnkräftor samt små fisklarver.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Läs rapporten
Publicerad: 16 februari 2021

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Fångstområde

Fångstområde för skarpsill. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av skarpsill 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2019-07-31
Sidansvarig: Webbredaktion