Rödtunga

Hitta på sidan

Rödtungan (Glyptocephalus cynoglossus) förekommer i norra Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djupare delar. Uppträder sällsynt i Öresund och sydvästra Östersjön.

Rödtunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

I svenska vatten är platsen och tidpunkten för rödtungans lek okända. I nordvästra Atlanten leker rödtungan under mars–juli. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Förflyttningar sker i samband med lek och temperaturväxlingar.

Ålder vid könsmognad

I Skagerrak leker rödtunga vid 3 års ålder. Det beräknas att 30 procent av individer är könsmogna vid 5 år och 100 procent vid 12 år.

Maximal ålder och storlek

Rödtungan kan bli mer än 25 år gammal. Fiskens längd är oftast under 40 cm men den kan bli upp till 60 cm och nå en vikt upp till 2,5 kg.

Biologi

Arten finns på 40–1 000 meters djup på sand- eller dybotten. Den ligger ofta nedgrävd i slammet. Lever främst av ormstjärnor, kräftdjur, borstmaskar och musslor.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområden för rödtunga. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av rödtunga 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion