Rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus)

Rödtungan förekommer i norra Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djupare delar. Uppträder sällsynt i Öresund och sydvästra Östersjön.

Rödtunga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

I svenska vatten är platsen och tidpunkten för rödtungans lek okända. I nordvästra Atlanten leker rödtungan under mars–juli. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Förflyttningar sker i samband med lek och temperaturväxlingar.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs rapporten
Publicerad:
4 februari 2020

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

I Skagerrak leker rödtunga vid 3 års ålder. Det beräknas att 30 procent av individer är könsmogna vid 5 år och 100 procent vid 12 år.

Maximal ålder och storlek

Rödtungan kan bli mer än 25 år gammal. Fiskens längd är oftast under 40 cm men den kan bli upp till 60 cm och nå en vikt upp till 2,5 kg.

Biologi

Arten finns på 40–1 000 meters djup på sand- eller dybotten. Den ligger ofta nedgrävd i slammet. Lever främst av ormstjärnor, kräftdjur, borstmaskar och musslor.

Fångstområde

Fångstområden för rödtunga. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av rödtunga 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion