Röding (stor- och fjäll-)

Hitta på sidan

Storröding (Salvelinus umbla) förekommer bland annat i Vättern, Sommen och är sedan år 1900 inplanterad i Unden. Fjällröding (S. alpinus) förekommer från Värmland och norrut längs fjällkedjan.

Röding. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredning

Storrödingen (Salvelinus umbla) betraktas som en egen art med östlig invandring. Den förekommer bland annat i Vättern, Sommen och är sedan år 1900 inplanterad i Unden.

Fjällrödingen (S. alpinus), vilken har en annan invandringshistoria och biologi än storrödingen, har en utbredning från Värmland och norrut längs fjällkedjan. Fjällrödingen har sannolikt invandrat från både öster och väster.

Lek

Rödingen leker under september–oktober, vid steniga stränder och grund på 1–10 meters djup. Honan gräver en lekgrop, lägger äggen som sedan befruktas av hanen.

Vandringar

Röding kan nyttja både rinnande vatten och sjöar. I Vättern vandrar rödingen omkring i hela sjön, men återvänder oftast till sin gamla lekplats även om andra lämpliga lekplatser finns tillgängliga. Inga svenska bestånd är havsvandrande.

Ålder och storlek

Rödingen blir könsmogen vid 2–10 år. Honor könsmognar senare än hannar.

Levnadssätt

Rödingen föredrar klart och kallt vatten med hög syrehalt, och uppehåller sig ofta i sjöars djupare partier. Unga och små fjällrödingar lever främst av insektslarver, kräftdjur, snäckor och musslor. Liten röding i Vättern lever till stor del av pungräkan, Mysis relicta. Födan hos fiskätande rödingbestånd utgörs främst av nors, siklöja och sik, eller mindre rödingar.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområden för röding. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av röding 2017 per Ices-rektangel och sjö. En Ices-rektangel är cirka 56 km × 56 km stor. Fritidsfiskare fångar röding i hela dess utbredningsområde.

Rapportera in sjuka fiskar

Rapportera in sjuka och skadade fiskar via SVA:s rapporteringsportal.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion