Nordhavsräka

Hitta på sidan

I Sveriges omgivande vatten finns nordhavsräka (Pandalus borealis) i Norska rännan, Skagerrak, Koster- och Gullmarsfjorden. Nordhavsräkan lever på mjukbottnar på 50 till 500 meters djup.

Nordhavsräka. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Lekområde

Parningen sker under hösten och honan bär äggen hela vintern. De pelagiska larverna kläcks under våren.

Vandringar

Förmodligen vandrar räkor mellan fjordarna och Norska rännan.

Ålder vid könsmognad

Räkan är en så kallad protandrisk hermafrodit och fungerar först som hane tills den blir cirka två år och därefter som hona.

Maximal ålder och storlek

Ingen individuell åldersbestämning men man räknar med att åldern inte överstiger 6 år. Maxlängd är 16–17 centimeter.

Bestånd

Internationella havsforskningsrådet, ICES, ger nu en mycket positiv bild av utvecklingen för beståndet av nordhavsräka. Räkbeståndet visar en ökande trend och enligt ICES senaste rådgivning är beståndsutvecklingen bra och utkasten av småräka bedöms ha minskat. 

När det gäller möjligheten att sortera ut småräka har norska fiskare tagit fram ett redskap med dubbla sorteringsrist som gett mycket goda resultat. För att färdigutveckla detta redskap har ett samarbete etablerats, där inte bara norska utan även danska och svenska fiskare hjälps åt att slutföra utvecklingen av detta redskap.

Biomassan har sedan början av 1990-talet varit högre än maximalt hållbar avkastning, men har sedan 2007 minskat. Samtidigt är nivån högre än det gränsvärde som föranleder en åtgård för att minska fisket.

Fiskeridödligheten ligger vid en hållbar nivå. Rekryteringsindex minskade 2008–2011, men har därefter ökat.

Nordhavsräkans utveckling

Beståndsutveckling för nordhavsräka. Diagram.

Beståndsutveckling för nordhavsräka under de senaste åren, mätt i tusental ton. Källa: ICES.

Förvaltning av räkbeståndet i Skagerrak och östra Nordsjön

Beslut om fiskekvoter för räka i Skagerrak och östra Nordsjön fattas årligen, baserat på ICES rådgivning. Beståndet för räka delas mellan EU och Norge och förvaltas gemensamt av parterna. Förutbestämda kvotandelar är etablerade. 

Beslut för EU:s fiskemöjligheter fastställs efter avslutade förhandlingar med Norge i årliga rådsförordningar, se rådsförordning (EU) nr 432/2014.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Vanliga frågor

Publicerad: 2015-04-24
Uppdaterad: 2021-06-03
Sidansvarig: Webbredaktion