Nissöga

Hitta på sidan

I Sverige förekommer nissöga (Cobitis taenia) längs södra östkusten och i Mälardalens, Vänerns och Vätterns vatten. Den trivs i ganska klart och kyligt vatten med fin sand eller slambotten där den kan gräva ner sig under dagen.

Nissöga. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Allmänt

Nissöga är en liten karpfisk, det vill säga släkt med mört och braxen. Den blir cirka 12 centimeter lång och väger mellan 20 och 60 gram. Honorna blir större än hanarna. Den har mörka fläckar samlade som pärlband längs sidorna och på ryggen. Det finns inget riktat fiske efter nissöga.

Biologi

På natten är den mer aktiv, men håller sig gärna nere vid botten. Nattaktiva bottenfiskar brukar ofta ha skäggtömmar, det vill säga ett speciellt utvecklat känsel- och smaksinne, och så har även denna art. Vid låg syrehalt intar den luft vid vattenytan och magasinerar syret i tarmen.

Den äter små kräftdjur, insektslarver och små bottendjur.

Lek

Nissögan leker på våren i rinnande och grunt vatten. Ungarna har yttre gälar.

Namn

Andra namn: Den kallas även ormfisk, stenlake eller stenbit.

Engelskt namn: Spined loach

Publicerad: 2014-02-12
Granskad: 2018-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion