Marulk

Hitta på sidan

Marulken (Lophius piscatorius) förekommer främst i Skagerrak och Kattegatt. Den kan även tillfälligtvis uppträda i Öresund och sydvästra Östersjön. 

Marulk. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker under april-juli på stora djup väster och norr om de brittiska öarna. Rommen läggs i ett åtta till tio meter långt violett band, där äggen ligger i ett enda skikt sammanhållna av slem. Banden driver runt tills äggen kläcks. 

Vandringar

Marulken gör årliga lekvandringar. Det är känt från Färöiska vatten att framför allt stora individer av marulk migrerar från grunt vatten till djupare vatten under vintern, sannolikt för att reproducera sig.

Könsmognad​

Hanarna blir könsmogna vid 4 och honorna vid 6 års ålder.

Storlek​

Längd upp till två meter och vikt upp till 40 kilogram.

Biologi​

Marulken är en långsam bottenfisk som uppehåller sig från grunt vatten ner till 1 000 meters djup. Fisken ligger huvudsakligen dold bland växter eller delvis nedgrävd i dy, sand och snäckskal. Födan består främst av fiskar och kräftdjur.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fångstområde

Fångstområde för marulk. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av marulk 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion