Långa

Hitta på sidan

Långa (Molva molva) förekommer i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Den har också påträffats i sydvästra Östersjön.

Långa. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Utbredningsområde

Långa förekommer i nordöstra Atlanten, från Barents hav söderut till Gibraltar sund och sällsynt längs Medelhavets västra kust. Den anträffas i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Den har också påträffats i sydvästra Östersjön.

Lek

Leken sker i mars–juli på 60–300 meters djup. Kända lekområden finns i Biscayabukten, väster om Brittiska öarna, utanför Färöarna och utanför södra Island. De största honorna lägger upp till 60 miljoner ägg. Ägg, larver och yngel lever under de två första åren i den fria vattenmassan.

Vandringar

Från svenska vatten vandrar långan om våren ut till lekområdena i Nordsjön och Atlanten.

Ålder vid könsmognad

Långan blir könsmogen vid en ålder av 5–7 år och är då 60–75 cm lång.

Maximal ålder och storlek

Långans maximala ålder är 25 år. Långa kan bli 2 meter lång och väga upp till 45 kg.

Biologi

Långa lever vanligen på hårda bottnar på 100–400 meters djup, ibland ner till 1 000 meters djup, där de förekommer som enstaka individer eller i glesa stim. Yngre individer vistas närmare kusten på mindre djup. Långan är en glupsk rovfisk och födan består främst av fisk men även av krabbor, sjöstjärnor och bläckfiskar.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Läs rapporten
Publicerad: 16 februari 2021

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Fångstområde

Fångstområde för långa. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av långa 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion