Kummel

Hitta på sidan

Kummel (Merlucchius merlucchius) förekommer främst i Skagerrak och Nordsjön. Den finns även i Kattegatt och går ibland ner i Öresund.

Kummel. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Lek

Leken äger rum över 100–1 000 meter djupa bankar under april–augusti. Lek har konstaterats i Kattegatt och Skagerrak under juli–augusti på ganska grunt vatten (cirka 20 meters djup). Ägg och larver är pelagiska. Genetiska skillnader finns mellan kummel som leker i Kattegatt – Skagerrak och kummel i Nordsjön, vilket visar på en lokal beståndsstruktur.

Vandringar

Kummeln uppehåller sig på djup från 200–1000 meter men kan under sommartid vandra till bankar på 20–50 meters djup. Aktiv under natten och vandrar upp till ytan för att jaga.

Ålder vid könsmognad

Hanen vid 4 års ålder och honan vid 10 år.

Maximal ålder och storlek

Maximal ålder för kummel är cirka 20 år.
Hanar blir sällan över 80 centimeter och honors maximala storlek är cirka 100 centimeter. Den största vikten är cirka 10 kilogram. Det finns utländska rapporter om längder upp till 180 centimeter.

Biologi

Kummeln uppehåller sig främst inom havens djupområden 200–1000 meter över ler- och dybotten. Kummeln vistas tidvis i stim. Den huvudsakliga födan består av sill, skarpsill, bläckfisk och yngre artfränder.

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Läs rapporten
Publicerad: 16 februari 2021

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Fångstområde

Fångstområde för kummel. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga fångstområde för kummel.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion