Knot/Knorrhane

Hitta på sidan

 I Sveriges omgivande vatten finns knot (Eutrigala gurnardus) i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.

Knot, knorrhane. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright.

Utbredningsområde

Knot förekommer i östra Atlanten från Island, Norge, södra Östersjön och Nordsjön till södra Marocko och Madeira. Knot finns också i Medelhavet och Svarta havet.

I Sveriges omgivande vatten finns knot i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Den är mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön.

Lek

Leken sker i april–augusti längs svenska kusten. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Arten rör sig ganska vida omkring i det fria vattnet och kommer under sommaren in mot stränderna.

Könsmognad, ålder och storlek

Knot kan i Nordsjön bli könsmogen redan vid 1 års ålder. När knoten når 16,3 cm i längd så beräknas 50 procent av individerna vara könsmogna och vid 21,1 cm beräknas 95 procent vara det.

Det är okänt när knot bli könsmogen i Skagerrak och Kattegatt. Knot kan bli upp till 14 år. Maximal längd är 50 cm och vikt cirka 1 kg.

Biologi

Arten finns på bottnar mellan 50 och 500 meters djup där stenar, sand och dy är blandade. Den både kryper på botten och simmar. Fiskarna simmar i små flockar på bottnen men också i den fria vattenmassan, särskilt nattetid.

Födan består av mindre fisk som tobis och bottendjur såsom musslor, kräftdjur och havsborstmaskar. Även ungtorsk äts i stor mängd av knot, vilket kan vara av en sådan omfattning att det påverkar rekryteringen av torsk.

Knot är en av de totalt fem olika knotarterna man kan fånga i Nordsjön, de fyra andra arterna är rödknot, tvärbandad knot, fenknot, och lyrknot.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion