Fjärsing

Hitta på sidan

Fjärsingen (Trachinus draco) förekommer i svenska vatten i Skagerrak, Kattegatt och Öresund och sällsynt i södra Östersjön.

Fjärsing. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Läs rapporten
Publicerad: 16 februari 2021

I resursöversikten för fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder och storlek

Uppgifter om maximal ålder saknas. Den blir som längst 40–45 cm och når en vikt på drygt 1 kg.

Gift

Taggstrålarna i främre ryggfenan och gällockstaggen har fåror i sidan som innehåller giftkörtlar. Giftet kan i undantagsfall vara dödligt för människor, men oftast är dess verkningar förenat med smärtor, inflammation och eventuella kramper.

Lek

Fjärsingen leker mellan juni och augusti. Ägg och larver lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Fjärsingen vandrar ut på djupare vatten under vintern. Den ligger nedgrävd i sanden under dagen och är aktiv under natten, då kan den även anträffas i den fria vattenmassan.

Levnadssätt

Fjärsingen lever kustnära på djup mellan 5–25 meter. Den ligger nedgrävd i sand-, dy- eller grusbottnar. Fjärsingen överraskar sitt byte med plötsliga anfall. Den lever huvudsakligen av räkor, havsborstmaskar samt mindre fisk som smörbult och tobis.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion