Faren

Hitta på sidan

Faren (Abramis ballerus) finns i Eurasien, österut i Ryssland till Urals vattensystem. I söder Donaus, Dons, och Volgas vattensystem. Den trivs i långsamt rinnande vattendrag och sjöar, men även i bräckt vatten. Den har bland annat påträffats i Stockholms skärgård.

Den har begränsad spridning i Sverige, och hittas den huvudsakligen i Vänern, Hjälmaren och Mälaren, samt i några sjöar och vattendrag i Skåne och Kronobergs län.

Även om den har begränsad spridning kan det lokalt bli ganska stora populationer.

Om Faren

Andra namn för faren är: Vimma, fana, farne, flira, gustavsflicka, långstjärt och långhala. I Väringen (Närke) flarna, lucka och panka.

Vimma kallades ibland ´stam´ (jämför stäm), i Vänern och ´flira´ eller ´panka´ kan egentligen vara vilken som helst av arterna.

Speciellt faren har varit svår att artbestämma. Både fiskforskningens fader Petrus Artedi (1705–1735) och systematikens fader Carl von Linné hade svårigheter.

Utseende

Faren tillhör karpfiskarna och är ganska lik braxen, den har dock en längre analfena, spetsigare nos och mer silvergränsande sidor.

Faren.

Foto: Jukka Halonen


Föda

Födan består huvudsakligen av djurplankton och växtavfall.

Lek

Faren leker tidigt på våren, ibland till och med innan isen släppt på sjön, i mars-maj på översvämmade grunda gräsbottnar. En medelstor hona har ca 25 000 ägg, som fäster på växter och stenar. De kläcks efter 10-12 dygn.

Ålder och storlek

Faren är en dåligt studerad art, men en polsk studie visar att den kan bli minst 15 år gammal och att den blir könsmogen vid 3–4 års ålder eller när den är 20 cm lång (cirka 150 gram). Hanar tenderar att könsmogna vid något lägre ålder (och därmed vid en mindre storlek) än honor. Faren växer långsamt jämfört med till exempel braxen. Sin maxstorlek uppnår den i allmänhet vid 8-11 år och är då vanligen 25–35 cm lång och väger då 300–600 gram . Som mest kan den bli 45 cm.

Allmänt

Arten har inte haft någon större betydelse som matfisk i Sverige. I äldre litteratur sägs att köttet är benigt och löst och mindre smakligt. Men i gamla Sovjetunionen användes faren som matfisk.

Publicerad: 2013-12-10
Granskad: 2017-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion