Nytt om fiskeregler 28 maj 2024

Hitta på sidan

Nya regler om toleransmarginal

EU har beslutat om ändringar i kontrollförordningen.De nya reglerna börjar gälla den 10 juli 2024.

Dessa ändringar gäller bland annat tillåtna avvikelser (toleransmarginaler) mellan uppskattning av fångst i loggboken och rapportering av fångst i landningsdeklarationen eller resultatet av en inspektion.

Grundregeln

 • Grundregeln kommer fortfarande att vara en toleransmarginal på 10 procent per art.
 • Det införs en högre toleransmarginal på 20 procent för de arter vars mängd understiger 100 kg levande vikt.

Fångster av vissa pelagiska arter från Östersjön

Tillfälliga regler om toleransmarginal gäller från den 10 juli 2024 till den 9 januari 2028. Fångster av sill ochskarpsill som landas osorterade har då en toleransmarginal på 20 procent per art.

Läs mer i den fleråriga planen för Östersjön ((EU) 2016/1139)

Osorterade pelagiska fångster

Osorterade pelagiska fångster kommer att ha olika toleransmarginal beroende på var landningen sker. Vissa hamnar, som uppfyller krav på korrekt vägning och rapportering av fångster, kommer att listas som "förtecknade" hamnar, Det är ännu inte klart vilka dessa hamnar är. När EU har fattat beslut om det kommer mer information att finnas här.

Osorterade pelagiska landningar i förtecknade hamnar

 • I förtecknade hamnar kommer toleransmarginalen för varje art att vara 10 procent av fångstens totalvikt.
 • För arter som utgör mindre än 2 procent av totalvikten kommer toleransmarginalen att vara det som är störst av 0,5 procent av totalvikten och 200 kg.
 • Därutöver gäller att en övergripande toleransmarginal på 10 procent för totalvikten inte får överstigas.

Osorterade pelagiska landningar i andra hamnar

 • I hamnar som inte är förtecknade kommer toleransmarginalen att vara 10 procent per art.
 • För arter som utgör mindre än 2 procent av fångstens totalvikt kommer toleransmarginalen att vara det som är störst av 20 procent och 200 kg.
 • För fångster som omfattas av den fleråriga planen för Östersjön gäller särskilda regler (se ovan).

Nya regler om överträdelser

Från och med den 10 juli 2024 gäller också nya bestämmelser om när loggboksfel genom överskriden toleransmarginal kan bedömas som en allvarlig överträdelse och medföra prickar. Enligt huvudregeln kommer en överträdelse att betraktas som allvarlig om toleransmarginalen överskrids med 100 procent, men i vissa fall kommer andra gränser att gälla.

Mer detaljerad information kommer att finnas på HaV:s sida om toleransmarginaler.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-06-12

  HaV beslutade den 11 juni 2024 att upphäva begränsningen för överlåtelser inom räkfisket, mellan grupperna ”A-C” och ”D-E”, fram till och med den 30 juni. Under samma period höjs koncentrationsnivåerna till sex respektive tio procent.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-06-03

  I höst införs ett obligatoriskt krav på användning av ljudskrämmare, så kallade pingers, vid garnfiske längs den svenska sydkusten.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-05-29

  Från den 1 januari 2025 kommer du inte längre kunna använda spårbarhetssystemet (SBS) på samma sätt som idag

Publicerad: 2024-05-28
Sidansvarig: Webbredaktion