Nytt om fiskeregler 26 oktober 2023

Östersjöns fiskemöjligheter för 2024

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskemöjligheter för Östersjön. Arterna som omfattas är torsk, sill/strömming, skarpsill, lax och rödspätta.

Kvoter Östersjön 2024

Här kan du se tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2024 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske.

Kvoter i Östersjön

Under ministerrådet den 23-24 oktober beslutade EU:s fiskeministrar fiskemöjligheterna för 2024. Kommande år blir det stora sänkningar i fiskemöjligheter för sill/strömming i både centrala Östersjön (Ices delområde 25-27, 28.2, 29 och 32) och Bottniska viken (Ices delområde 30 -31).

Några fiskemöjligheter kommer vara de samma som under 2024. Dessa är kvoten för rödspätta och bifångstkvoter för västra sillen samt östra torsken. Bifångstkvot för västra torsken sänks däremot med 30 procent. Torskbestånden skyddas även genom oförändrade stängningar under lekperioden för torsk.

Läs mer: Fiskestopp

Övriga bestånd som nyttjas av svenskt fiske får sänkta fiskemöjligheter.

Kvoterna tillåter riktat fiske för samtliga pelagiska bestånd, utom västra sillen som fortsatt ges en bifångstkvot med undantag för ett begränsat passivt småskaligt fiske. Skarpsill sänks med 10 procent, medan de största sänkningarna avser sillen i Bottniska viken och egentliga Östersjön, där kvoterna sänks med 31 respektive 43 procent.

För att skydda lekande sill införs också stängningar av fiske efter pelagiska arter med släpredskap under en månads tid, med olika lekstängningsperiod för olika delområden:

 • Delområde 25 och 26 från 1 april to 30 april;
 • Delområde 27 och 28.2 från 16 april till 15 maj;
 • Delområde 29 och 32 från 1 maj till 31 maj.

För lax tillåts inte längre fiske i Bottenhavet utan får endast ske i Bottenviken med en sänkt kvot på 15 procent. Fritidsfisket av lax regleras som tidigare genom en begränsning på en odlad fettfeneklippt lax per person och dag och därefter ska fisket avslutas.

Nytt för 2024 är även ett generellt förbud för fritidsfiske av torsk i delområde 22-26.

Fiskemöjligheter för Östersjön 2024

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2024 (i procent, jämfört med
2023):

 • Torsk, östra Östersjön: 0 % (bifångstkvot)
 • Torsk, västra Östersjön: -30 % (bifångstkvot)
 • Lax, centrala Östersjön: -15 % (bifångstkvot i södra Östersjön, 22-30)
 • Lax, Finska viken: + 7 %
 • Skarpsill: -10 %
 • Sill, västra Östersjön: - 0 %
 • Sill, centrala Östersjön: - 43 %
 • Sill, Rigabukten: -17 %
 • Sill, Bottniska viken: -31 %
 • Rödspätta: 0 %

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 2. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

  Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

 3. Nytt om fiskeregler 2023-11-02

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

Publicerad: 2023-10-26
Sidansvarig: Webbredaktion