Nytt om fiskeregler 10 maj 2023

Ökad fisketid i flera laxälvar

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att utöka tillåten fisketid för fiske av lax och öring i flera norrländska älvar. De nya bestämmelserna träder i kraft 23 maj.

Läs mer

Nyhet: Ökad fisketid i flera laxälvar

Föreskrifter

  • HaV:s beslut innebär också ändring av bestämmelser för fiske av öring i flera av älvarna i Norrland. Minimimåttet har höjts till 50 cm i kustmynnade vattendrag i Gävleborgs och Västernorrlands län. För Vindelälven blir minimimåttet på öring 50 cm upp till vägbron vid Ekorrsele och uppströms denna 35 cm.
  • I Dalälven pågår ett arbete för att stärka den naturliga reproduktionen av lax och öring. I älvens nedre delar vandrar också lax och öring från omkringliggande vattendrag. För att skydda och stärka bestånden av lax och öring har HaV beslutat om en utökad förbudstid för fiske av lax och öring. Reglerna i Dalälven träder i kraft 1 januari 2024.

Läs nya föreskrifterna

Publicerad: 2023-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion