Nytt om fiskeregler 1 mars 2023

Förbud för ålfiske i havet mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om fastställande av fiskemöjligheter i unionens vatten, fattat ett beslut att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU:s bestämmelsers tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Det är Havs- vattenmyndigheten som ansvarar för att fastställa förbudsperioden i nationella föreskrifter. Förbudet att fiska ål införs mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024. Förslaget till förbudsperiod har remitterats mellan den 24 januari och 14 februari 2023.

EU:s bestämmelser innebär att det fortsatt kommer vara förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden. EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2023. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007.

Ytterligare information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida om regler för ålfiske.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-11-30

    Från och med den 25 november är samtliga hajar som tillhör familjen revhajar/gråhajar ( Carcharhinidae spp. ) CITES-listade och behöver därför import- och exporttillstånd.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-11-20

    Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-11-15

    Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

Publicerad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion