Nytt om fiskeregler 1 mars 2023

Förbud för ålfiske i havet mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att allt fiske efter ål i havet ska stoppas under perioden från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024.

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om fastställande av fiskemöjligheter i unionens vatten, fattat ett beslut att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU:s bestämmelsers tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Det är Havs- vattenmyndigheten som ansvarar för att fastställa förbudsperioden i nationella föreskrifter. Förbudet att fiska ål införs mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024. Förslaget till förbudsperiod har remitterats mellan den 24 januari och 14 februari 2023.

EU:s bestämmelser innebär att det fortsatt kommer vara förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden. EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2023. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007.

Ytterligare information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida om regler för ålfiske.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2023-03-24

    På grund av övergången till en ny kvotperiod för fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt används inget infiskningskrav under första halvåret 2023 för att få förnyat tillstånd kommande förvaltningsperiod.

  2. Nytt om fiskeregler 2023-03-17

    EU och Norge är överens om fiskemöjligheter och tillträde till varandras vatten under 2023. Fisketillstånd kommer att skickas till dig som haft tillstånd att fiska i norsk ekonomisk zon under 2022.

  3. Nytt om fiskeregler 2023-02-28

    Du som tidigare fått demersala fisketillstånd kan nu se din individuella tilldelning i systemet för överlåtelser, Fiskerätt. Tillstånden kommer även att skickas till berörda fiskare med post.

Publicerad: 2023-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion