Nytt om fiskeregler 25 januari 2023

Hitta på sidan

Förslag om att införa fiskeförbud efter ål i havet mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickade den 24 januari 2023 ut en remiss med förslag om att införa förbudet under 2023/2024.

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om att fastställa fiskemöjligheter i unionens vatten, fattat ett beslut att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU:s bestämmelsers tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Information om året EU:s bestämmelser som reglerar fiske av ål i havet 2023/2024, bakgrunden och motiveringen till HaV:s förslag på förbudsperiod finns sammanfattade i myndighetens remiss.

EU:s bestämmelser innebär att det fortsatt kommer vara förbjudet att sumpa ål under den fastställda perioden eller perioderna. EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2023. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007 och myndighetens föreskrifter behöver därför inte ändras i dessa avseenden.

Det är HaV som ansvarar för att bestämma förbudsperioden i nationella föreskrifter. Förslaget föreslås börja gälla den 1 april 2023.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på HaV:s hemsida för regler om ålfiske.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion