Nytt om fiskeregler 25 januari 2023

Hitta på sidan

Förslag om att införa fiskeförbud efter ål i havet mellan 1 oktober 2023 och 31 mars 2024

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) skickade den 24 januari 2023 ut en remiss med förslag om att införa förbudet under 2023/2024.

EU:s ministerråd har under de senaste sex åren, i samband med diskussionerna om att fastställa fiskemöjligheter i unionens vatten, fattat ett beslut att begränsa fisket av ål i havet genom att införa förbudsperioder. Villkoren för EU:s bestämmelsers tillämpning har delvis skiljt sig åt mellan åren.

Information om året EU:s bestämmelser som reglerar fiske av ål i havet 2023/2024, bakgrunden och motiveringen till HaV:s förslag på förbudsperiod finns sammanfattade i myndighetens remiss.

EU:s bestämmelser innebär att det fortsatt kommer vara förbjudet att sumpa ål under den fastställda perioden eller perioderna. EU-bestämmelserna innebär även att allt fritidsfiske av ål i havet förbjuds under 2023. Fritidsfiske av ål i havet har dock varit förbjudet i Sverige sedan 2007 och myndighetens föreskrifter behöver därför inte ändras i dessa avseenden.

Det är HaV som ansvarar för att bestämma förbudsperioden i nationella föreskrifter. Förslaget föreslås börja gälla den 1 april 2023.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på HaV:s hemsida för regler om ålfiske.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2023-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion