Nytt om fiskeregler 29 september 2022

Hitta på sidan

Remisser om elektronisk rapportering

Nu kan du tycka till kring två förslag om elektronisk rapportering för kustfiskejournal, sötvattensjournal samt fångstrapport för inlandsfiske.

Om händelsen

Den 29 september skickade Havs- och vattenmyndigheten ut två remisser med förslag kopplade till elektronisk rapportering i det nya elektroniska fångstrapporteringssystemet (EFR). Förslagen berör de personer som redovisar sina fiskeuppgifter i en kustfiskejournal, sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske.

Förslagen har bland annat till avsikt att förbättra fångstuppgifternas kvalité och förbättra möjligheten för rapportörerna att skicka in kompletta rapporter och därmed följa de regler som finns.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Publicerad: 2022-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion