Nytt om fiskeregler 4 maj 2022

Beslut om ändrade bestämmelser för ålfiske i havet

HaV inför stopp för fiske efter ål i svenska havsområden. Stopperioden gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022. Det innebär att fiskereglerna för ål skärps ytterligare.

Havs- och vattenmyndigheten skickade den 18 mars ut en remiss med förslag om ändrade bestämmelser för fiske av ål i havet. Förslaget gällde dels införande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler för sumpning av ål. Nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som, efter synpunkter från berörda myndigheter, fiskets organisationer, miljöorganisationer och privatpersoner, beslutats och kommer att träda i kraft den 10 maj 2022.

Fiskeförbud efter ål i havet införs mellan 1 oktober 2022 till 31 december 2022

EU:s ministerråd har under de senaste fem åren, i samband med diskussionerna om nya fiskekvoter i unionens vatten, fattat ett politiskt beslut om att varje medlemsland ska fastställa en sammanhängande förbudsperiod för fiske av ål i havet under tre månader. Förbudet omfattar alla livsstadier av ål och allt fiske i EU:s vatten, inklusive flodmynningarna och ska införas mellan den 1 augusti 2022 och 28 februari 2023.

Enligt EU:s bestämmelser ska medlemsländerna säkra att förbudsperioden införs då vandringen av ål är som störst. Tillägget är ett förtydligande och en skräpning jämfört med tidigare års beslut. Förbudsperioden ska dessutom från i år omfatta all form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det även kommer vara förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden.

Det är Havs- vattenmyndigheten som ansvarar för att fastställa förbudsperioden i nationella föreskrifter. Myndighetens föreslag på förbudsperiod och ändrade bestämmelser för sumpning remitterats tidigare i år.

Havs- och vattenmyndigheten har efter remissen beslutat att förbudsperioden ska införas mellan den 1 oktober och den 31 december 2022. Beslutet innebär att fiske efter ål i havet inte får bedrivas under denna period. Detta är en månad tidigare än de fyra tidigare införda förbudsperioderna.

Förbudsperioden införs när ålvandringen är som störst genom Öresund. Detta då en stor del av den ål som vandrar ut från Östersjöområdet för att leka, vandrar just genom Öresund.

Förbud att hålla ål i sump

Ål får inte hållas i sump under förbudsperioden. Havs- och vattenmyndigheten har även förbjudit privatpersoner att sumpa ål i havet under resterande del av året. Detta för att förbättra fiskerikontrollens möjlighet att identifiera illegala sumpar och minska risken av ett illegalt fiske. Personer som fiskar ål i havet med stöd av ålfisketillstånd kan sumpa sin ål i 14 dagar efter tillåten fiskeperiod under förutsättning av dessa dagar inte sammanfaller med förbudsperioden.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller vid ålfiske kan du läsa på Havs- och vattenmyndighetens hemsida för regler om ålfiske.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-05-29

    Från den 1 januari 2025 kommer du inte längre kunna använda spårbarhetssystemet (SBS) på samma sätt som idag

  2. Nytt om fiskeregler 2024-05-28

    EU har beslutat om ändringar i kontrollförordningen.De nya reglerna börjar gälla den 10 juli 2024.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-05-23

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och fiske med fast redskap och nät inom område 30 och 31. Beslutet omfattar även undantag från skyldigheten att upprätta transportdokument vid transport högst 20 km från landningsplatsen. Reglerna träder i kraft 1 juni 2024.

Publicerad: 2022-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion