Nytt om fiskeregler 21 december 2021

Hitta på sidan

Beslut om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön för 2022

Inför år 2022 har nedanstående kvantiteter avsatts till kust- och regionalkvoter.

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna för svenskt fiske ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Fördelningen sker baserat på beslut om kvottilldelning av EU:s jordbruks- och fiskeministrar i oktober 2021 (för Östersjön) och i december 2021 (för Västerhavet).

Kvantiteter i kilo

Art/område

Kustkvot

Regional tilldelning

Sill i västra Östersjön (delområde 22-24)

140 000

-

Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32)

3 000 000

2 619 970

Sill i norra Östersjön (delområde 30-31)

1 500 000

1 002 900

Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32)

1 000 000

5 092 770

Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

400 000

-

Sill i Skagerrak/Kattegatt

200 000

-

Skarpsill i Skagerrak/Kattegatt

400 000*

-

*Kvoten har brutet kvotår, 1 juli 2021 – 30 juni 2022.

Den som enbart bedriver fiske i Östersjön och landar i östersjöhamnar kan få del av den regionala tilldelningen.

De kvantiteter som avsätts till kustkvoter är satta på en nivå som i princip ska tillåta ett fritt fiske under året. Vad gäller sill i västra Östersjön är den totala kvot som tilldelas Sverige mycket begränsad och uppgår år 2022 till endast 140 000 kg. Hela denna kvantitet avsätts till kustkvoten.

Efter att HaV avsatt andelar av kvoterna till kust- och regionalkvoter fördelas återstoden av kvoterna till de som har pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter.

I avvaktan på ett slutligt beslut om pelagisk tilldelning för år 2022 har HaV skickat ut tillfälliga beslut till berörda fiskelicensinnehavare.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion