Nytt om fiskeregler 20 juli 2021

Hitta på sidan

Upphävt stopp för fiske av lax i område 31

HaV har beslutat att från och med den 23 juli upphäva stoppet för fiske av lax i område 31. Beslutet innebär också att det är tillåtet att fiska med fasta redskap i området och även sådana redskap som inte är undantagna från landningsskyldigheten får användas.

Bakgrunden till beslutet är att infiskningen i Luleälvens och Skellefteälvens terminalfiskeområde går långsamt, liksom i område 30. Bedömningen är att ett uthålligt fiske i både område 31 och 30 bör kunna bedrivas på resterande laxkvot under resterande 2021. Om laxkvoten tar slut, kommer HaV att stoppa fisket av lax och endast tillåta fasta redskap som är undantagna från landningsskyldigheten.

Beslutet innebär även att stoppet för fritidsfiske av lax upphävs och att det åter är tillåtet för fritidsfiskare att fiska med fasta redskap.

Beslut HVMFS 2021:19 Pdf, 125.5 kB.

Startdatum för 2021 års laxfiske

 • Söder om latituden 62 55 N: start 1 april
 • Norr om latituden 62 55 N: start 17 juni
 • Torneälvs havsområde: start 17 juni, kl. 12.00
 • Umeälvens fredningsområde: start 1 juli

Länsstyrelsen kan medge undantag för ett begränsat fiske från och med den 12 juni i området mellan latituden 62 55 N och länsgränsen mellan Västerbottens och Norrbottens län, men inte i Umeälvens fredningsområde.

Laxkvoten för 2021

Laxkvot per område

Område

Antal laxar

Delområde 31*

19 000

Umeälvens fredningsområde

2000

Delområde 30

7 000

Delområde 22-29

200

* Laxfisket i delområde 31 kan stoppas när kvoten närmar sig 15 000 laxar för att enbart tillåtas i terminalfiskeområdena runt Lule älv och Skellefte älv, för att slutligen stoppas helt när 19 000 laxar är uppfiskade.

Två nya redskap

Två nya redskapskoder införs för fångstrapportering. För fångstrapportering vid fiske med laxfälla ”push up” försedd med vittjanspåse införs redskapskoden 846. För fångstrapportering vid fiske med strömmingsryssja ”push up” försedd med vittjanspåse införs redskapskoden 838.

Undantag från landningsskyldigheten

Från den 1 januari 2021 upphörde undantaget från landningsskyldigheten vid fiske av lax med fast redskap att gälla. EU kommissionen beslutade den 22 juni 2021 om undantag från landningsskyldigheten för lax som fångas med fasta redskap och där laxen har hög överlevnad vid frisläppande. Beslutet innebär vissa begränsningar av hur mycket lax som får frisläppas.

Landningsskyldigheten gäller alltså inte för lax som fångas i fasta redskap som är skonsamma, där fångsten innesluts i en fast nätkasse som ryssjor, fiskfällor, storryssjor/bottengarn och push up-fälla som försetts med vittjanspåse.

Lax som fångas med redskap som har redskapskod 845 eller 832 omfattas inte av undantaget.

EU-kommissionens förordning om undantag från landningsskyldigheten träder inte i kraft förrän i slutet av augusti 2021 men HaV gör bedömningen, att bestämmelserna i förslaget bör tillämpas från den 22 juni 2021. Undantaget gäller fram till den siste december 2023. Sedan kommer EU-kommissionen att begära in vetenskaplig dokumentation om hög överlevnad för ett nytt beslut om vilka redskap som kan undantas från landningsskyldigheten.

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2022-07-01

  Havs-och vattenmyndigheten har fördelat ut ytterligare kvantiteter av fiskemöjligheter för vissa arter/områden inom det demersala fisket då TAC- och kvotförordningen för Västerhavet har uppdaterats.

 2. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

  Med hänsyn till den plötsliga och oförutsägbara omvärldssituationen som uppstått under året har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att infiskningskraven för fisketillstånden för torskfångande redskap och nordhavsräka i norsk ekonomisk zon i Nordsjön i år inte ska gälla för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

 3. Nytt om fiskeregler 2022-06-30

  Mina Sidor för yrkesfiskare som rapporterar från fartygen via e-loggboken har funnits sedan år 2010. Det är en e-tjänst där fiskaren kan se och sammanställa information om sina fångstuppgifter och fisketillstånd för demersala fiskemöjligheter.

Publicerad: 2021-07-20
Sidansvarig: Webbredaktion