Nyhetsbrev om restaurering i vatten 5 september 2023

Nyhetsbrev restaurering september 2023

I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

Ålgräs botten.

Restaurering av ålgräs (Zostera marina) ett år efter plantering i Gullmarsfjorden. Foto: Eduardo Infantes Oanes

En projektgrupp bestående av representanter från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund, Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Life IP Rich Waters, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna har med stöd från Havs- och vattenmyndigheten gjort en förstudie om förutsättningarna för att starta ett kompetenscentrum för vattenvård. Förstudien finns nu att ladda ned.

Svenska föreningen för limnologi anordnar Vattendagarna i Hässleholm 3-5 oktober. En mötesplats för alla som jobbar med sötvatten, med föredrag från aktuell forskning och förvaltning samt en avslutande exkursionsdag i närområdet. Årets tema är det bortglömda, uttorkade, tillfälliga och frisläppta vattnet i landskapet. Läs mer och anmäl.

Formas finansierar tio forskningsprojekt för att öka kunskapen om sambanden mellan klimatförändringar, vatten och biologisk mångfald, bland annat projekt om klimatanpassad ålgräsrestaurering och minimering av klimatavtrycket vid restaureringar av vattendrag.

Nu går det att ta del av föreläsningarna från den nationella konferensen om marin restaurering som ägde rum i Luleå i november 2022. Konferensen hade ett särskilt fokus på biologisk återställning, ekologisk kompensation och fysisk restaurering i marin miljö.

I förra nyhetsbrevet rapporterade vi om att EU-kommissionens förslag till ny restaureringslag med förslag på storskalig restaurering av natur, stötte på motstånd i EU-parlamentets miljöutskott. Glädjande nog röstade därefter en svag majoritet ja till en omarbetad kompromissversion av restaureringslagen i parlamentets plenumsammanträde den 12 juli. Under hösten påbörjas nu förhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och rådet innan ett färdigt lagförslag kan vara på plats.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2024-02-27

    I detta nyhetsbrev informerar vi om bidrag för vattenvård, konferenser, utbildningar, nya filmer och nya spännande forskningsresultat.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-12-08

    I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om nyheter från Norge och EU och tipsar om filmserie och internationella samarbeten.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-07-06

    I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

Publicerad: 2023-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion