Nyhetsbrev om restaurering i vatten 6 juli 2023

Hitta på sidan

Nyhetsbrev restaurering juli 2023

I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

Restaurering i Tvärån. Foto: Christina Lindhagen

Restaurering i Tvärån. Foto: Christina Lindhagen

Restaurering i Tvärån. Foto: Christina Lindhagen

Motstånd mot förslag

EU-kommissionens förslag till ny restaureringslag med förslag på storskalig restaurering av natur, har dessvärre stött på motstånd i EU-parlamentet. En omröstning i miljöutskottet den 27 juni slutade oavgjort, 44 mot 44. Utskottets rekommendation till hela parlamentet blir därmed att slopa förslaget, något som det ska röstas om bland alla ledamöter i Strasbourg, sannolikt den 10 juli.

Policystudie

European Center for River Restoration, ECRR, har tagit fram en djupgående studie av utvalda europeiska länders policys för restaurering av vattendrag. Studien ger information och kunskap om olika länders arbete för att genomföra vattendragsrestaurering och lämnar rekommendationer för ett framgångsrikt policyarbete.

Läs studien här.

Färre öringar

En ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att öringbestånden under de senaste 30 åren har minskat i många vattendrag i de varmare, södra delarna av Sverige. Forskargruppen drar slutsatsen att när värmeböljor och torrperioder blir vanligare behövs åtgärder som motverkar höga vattentemperaturer, säkerställer vattenflöden och underlättar fiskens vandring upp och ner i vattendragen. Man lyfter fram ett flertal åtgärder som kan öka ekosystemens motståndskraft och skydda dem mot extrema klimathändelser.

Tång som skydd

Utanför Norrtälje har 300 ton sten lagts i vattnet för att skapa ett konstgjort rev, där blåstång planteras ut för att fungera som skydd åt fiskyngel och småkryp. För att återskapa en bra livsmiljö för livet under ytan har Sportfiskarna tillsammans med WWF skapat ett konstgjort rev under ytan där tung båttrafik har orsakat erosion och förstörda bottnar.

Se nyhet från SVT om det konstgjorda revet.

Konferens om vattendragsrestaurering

Den 6-8 september anordnar organisationen River Restoration Center, RRC, en konferens i Liverpool om aktuell forskning inom området vattendragsrestaurering (Scientific Advances in River Restoration, SARR). SARR-konferensen kommer att syntetisera multidisciplinära globala forskningsframsteg om vattendragsrestaurering och identifiera kritiska kunskapsluckor.

Anmälan och program till konferensen finns här.

Vattendagarna 2023

Årets vattendagar går av stapeln 3-5 oktober i skånska Hässleholm och fokuserar på det bortglömda, uttorkade, tillfälliga och frisläppta vattnet i landskapet. Många spännande föredrag och i sedvanlig ordning anordnas exkursion dag två.

Anmälan och program till Vattendagarna finns här.


Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-12-08

    I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om nyheter från Norge och EU och tipsar om filmserie och internationella samarbeten.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-03-10

    I detta nyhetsbrev informerar vi om stöd till lokalt åtgärdsarbete, ny rapport om torrfåror, analys av redovisade åtgärder och ny film om nyttan med restaurering.

Publicerad: 2023-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion