Nyhetsbrev om restaurering i vatten 6 februari 2023

Nyhetsbrev restaurering februari 2023

I detta nyhetsbrev informerar vi om workshop om vattenvård, medel att söka och föredrag om restaurering av vattendrag.

Rinnande vatten i förgrund. Åker och lövskog i bakgrund.

Foto: Natalie Greppi.

Workshop om kompetenscentrum för vattenvård

Finns det ett behov av att samla kunskap om vattenvård i ett nationellt kompetenscentrum? Vad borde ett sådant centrum jobba med och hur? Det är några frågor som kommer diskuteras vid en workshop i Stockholm, den 17 februari kl 9-12, samt vid ett digitalt möte den 21 februari. Konsulter, organisationer, myndigheter, forskare med flera som jobbar med akvatisk restaurering/vattenvård kommer att delta och bidra med sina synpunkter.

Vill du veta mer? Kontakta Anneli Carlén på Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund (anneli.carlen@nvvf.se ). Workshopen är en del i ett uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten som går ut på att utreda behov och förutsättningar för att skapa ett nationellt vattenvårdscentrum i Sverige.

Stöd till miljöprojekt i strömmande vatten

Genom Bra Miljöval Miljöfond går det att söka pengar till miljöprojekt i strömmande vatten. Miljöfonden finansierar projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Projekt som kan få stöd är exempelvis rivning av vandringshinder, biotopvårdande åtgärder och skapande av omlöp som ger fria vandringsvägar för fisk och andra djur.

Läs mer och ansök

Föredrag om restaurering av vattendrag

Den 22 mars delar Föreningen Vatten ut pris till årets vattenpristagare i Stockholm. I samband med det kan man lyssna på föredrag av pristagarna, bland andra Mathias Ibbe, Länsstyrelsen i Östergötland, och Peter Gustafsson, Streams & Lakes Consulting AB, som berättar om restaurering av vattendrag.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-07-06

    I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-03-10

    I detta nyhetsbrev informerar vi om stöd till lokalt åtgärdsarbete, ny rapport om torrfåror, analys av redovisade åtgärder och ny film om nyttan med restaurering.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Kryssa i rutan och fyll i din e-postadress nedan om du vill ha ett mejl varje gång vi publicerar ett nytt nyhetsbrev.

Prenumeration:

Ta bort prenumeration

Ange din e-postadress och klicka på Ta bort om du vill ändra dina prenumerationsinställningar. Avmarkera rutan framför "Nyhetsbrev" och tryck på "Spara".

Publicerad: 2023-02-06
Uppdaterad: 2023-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion