Nyhetsbrev om restaurering i vatten 11 oktober 2022

Hitta på sidan

Nya publikationer, presentationer och projekt

I detta nyhetsbrev hittar du bland annat en ny rapport om restaurering, broschyrer, resultat från workshop samt länk till den nationella marina restaureringskonferensen.

 • Nu finns en ny rapport om restaurering i transportbegränsade vattendrag som Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

 • Vill du veta mer om hur man restaurerar vattendrag med grävmaskin? Kolla isåfall in denna broschyr från naturvårdsprojekten Rivers of LIFE och Ecostreams for LIFE.

 • Många spännande presentationer från River Restoration Centers konferens i Warwickshire juni 2022 hittar du här.

 • Enligt EU:s strategi för biologisk mångfald ska 25 000 km fritt strömmande vatten återskapas. Men hur ska det gå till? Nu går det att ta del av resultaten från en workshop på temat som anordnades vid I.S. Rivers Conference i Lyon i Frankrike i somras.

 • TRIWA LIFE innebär återställning av Torneälvens biflöden och blir den mest omfattande restaureringen av vattenmiljöer hittills i Europa. Läs mer här.

 • Framgångsrikt restaureringsprojekt på Västkusten – ålgräset har tiodubblats. HaV finansierar delar av arbetet, läs mer här.

 • Årets nationella marina restaureringskonferens äger rum 16-17 november i Luleå, sista anmälningsdag är 21 oktober.

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

  I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

 2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-07-06

  I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

 3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-03-10

  I detta nyhetsbrev informerar vi om stöd till lokalt åtgärdsarbete, ny rapport om torrfåror, analys av redovisade åtgärder och ny film om nyttan med restaurering.

Publicerad: 2022-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion