Nyhetsbrev om restaurering i vatten 19 september 2022

På gång under hösten

Här har vi samlat några spännande event under hösten med koppling till restaurering i vatten.

Rinnande vatten i skogsmiljö.

Foto: Christina Lindhagen.

Events under hösten

Internationellt webbinarium

Gratis internationellt webbinarium om död ved i vattendrag – tekniker och resultat, 20 september 2022. Läs mer: Large wood for living rivers

Vattendagarna 2022

Årets vattendagar har temat Biodiversitetsstrategin, gränslandet och biologisk mångfald, den 5-7 oktober 2022. Läs mer: Vattendagarna 2022 med Fiskmarknad i Karlstad.

Pengar att söka för restaurering

Här finns pengar att söka för restaurering av vattendrag, nästa utlysning är den 21 oktober 2022. Läs mer: Open rivers programme.

Nationell marin restaureringskonferens

Föreläsningar och workshops på temat restaurering i marina miljöer, den 16-17 november 2022. Läs mer: Nationell marin restaureringskonferens i Luleå.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-01-16

    Nya instruktionsfilmer för restaurering, ny webbsida om biologisk mångfald och mycket mer i månadens nyhetsbrev.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2022-12-01

    I detta brev kan du läsa om medel att söka för restaurering och för att ta fram en LIFE-ansökan, ny webbplats om strömmande vatten och nytt CIS-dokument om sediment.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2022-10-11

    I detta nyhetsbrev hittar du bland annat en ny rapport om restaurering, broschyrer, resultat från workshop samt länk till den nationella marina restaureringskonferensen.

Publicerad: 2022-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion