Nyhetsbrev om restaurering i vatten 19 september 2022

På gång under hösten

Här har vi samlat några spännande event under hösten med koppling till restaurering i vatten.

Rinnande vatten i skogsmiljö.

Foto: Christina Lindhagen.

Events under hösten

Internationellt webbinarium

Gratis internationellt webbinarium om död ved i vattendrag – tekniker och resultat, 20 september 2022. Läs mer: Large wood for living rivers

Vattendagarna 2022

Årets vattendagar har temat Biodiversitetsstrategin, gränslandet och biologisk mångfald, den 5-7 oktober 2022. Läs mer: Vattendagarna 2022 med Fiskmarknad i Karlstad.

Pengar att söka för restaurering

Här finns pengar att söka för restaurering av vattendrag, nästa utlysning är den 21 oktober 2022. Läs mer: Open rivers programme.

Nationell marin restaureringskonferens

Föreläsningar och workshops på temat restaurering i marina miljöer, den 16-17 november 2022. Läs mer: Nationell marin restaureringskonferens i Luleå.

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-07-06

    I detta nyhetsbrev i semestertider blir vi påminda om baksidan av heta sommardagar och lämnar besvärande nyheter om den viktiga restaureringslagen.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-03-10

    I detta nyhetsbrev informerar vi om stöd till lokalt åtgärdsarbete, ny rapport om torrfåror, analys av redovisade åtgärder och ny film om nyttan med restaurering.

Publicerad: 2022-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion