Djupdykning i kulturmiljöaspekterna av miljömålen

Den 23 maj åkte vi till Länsstyrelsen i Kalmar. De berättade om hur de arbetar med miljömålen och hur åtgärdsarbetet i länet ser ut. För att få en bättre uppfattning av åtgärderna åkte vi under eftermiddagen till Öland där vi bland annat tittade på en bevattningsdamm.

Vid besöket i Kalmar deltog Mathilda Johnson, Coco Dedering, Maria Hauxwell, Tobias Borgen, Carina Pålsson och Magnus Danbolt. Vi började dagen med presentationer av hur länet arbetar med de tre aktuella miljökvalitetsmålen, och vi gjorde en djupdykning i kulturmiljöaspekterna i målen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag.

Kalmar är ett varierande län med lång industriell historia, många gröna näringar, mycket transporter av olika slag och länet drabbas ofta av torka till följd av lite nederbörd. Länet har också Sveriges längsta kust. Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram 2015-2020 med syfte att uppnå miljökvalitetsmålen. Trots ett aktivt åtgärdsarbete finns det fortfarande mycket som behöver göras, och ett arbetsområde är just vattenhållande åtgärder. Man räknar med att cirka 50 % av våtmarkerna är borta, men arbetet med att återskapa vatten i landskapet går långsamt och kräver en bred samverkan och hänsyn till många olika intressen.

Efter givande diskussioner inne under förmiddagen, så körde vi över till Öland vid lunchtid för att titta på praktiska exempel på det arbete som görs i länet. Första stoppet var ett område där man testar metodik för att restaurera ålgräsängar i Östersjön. Vi fick dock nöja oss med att blicka ut över området från stranden, och gjorde inga närmare inspektioner under ytan. Sedan åkte vi vidare till ett agkärr där det tidigare funnits en sjö som sänkts för att skapa jordbruksmark. Agkärret har mycket höga naturvården och därför ställs man inför svåra avvägningar om man ska restaurera sjön eller låta kärret vara kvar.

De sista stoppen för dagen var två vattendrag som rätats och fördjupats genom att man grävt igenom den så kallade Littorinavallen som löper längs Ölands östsida. Vi tittade också på en bevattningsdamm som anlagts för att försörja jordbruket med vatten. Vi hade en fantastiskt givande dag, och Kalmar visade upp sig från sin bästa sida med strålande sol och blå himmel.

Nu har turnén haft sommaruppehåll, men återkommer i september med besök hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

Publicerad: 2018-08-20
Sidansvarig: Webbredaktion