Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 31 maj 2023

Hitta på sidan

Uppskattad ”Lära-känna-träff”

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Skogsstyrelsen bjöd in våtmarkssamordnare, lokala åtgärdssamordnare och återvätningsplanerare till en träff för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan.

Morups tånge. Foto Anna Ek/Havs- och vattenmyndigheten

Foto: Anna Ek/Havs- och vattenmyndigheten

Det finns flera olika samordnare med olika uppdrag för våra vattenmiljöer, och de har framfört en önskan att lära känna varandra mer och öka det regionala samarbetet. Så de nationella myndigheterna bjöd in till träff för att skapa ökade förutsättningar till fortsatt regionalt samarbete.

Våtmarkssamordnare

Finns i varje län med uppdrag att vara noden för våtmarksarbetet på Länsstyrelsen det vill säga samordna mellan olika våtmarksbidrag eller enheter som jobbar med våtmarksfrågor.

Lokala åtgärdssamordnare

Har uppdrag att genom samverkan och stöd skapa fler åtgärder mot övergödning. Åtgärdssamordning kan finansieras via LOVA-bidrag. Åtgärdssamordnarna ges möjlighet att delta i stödfunktionen LEVA- Lokalt engagemang för vatten.

Återvätningsplanerare

Finns de flesta län och arbetar med uppdrag av markägare att sätta igen diken så att bördiga torvmarker återväts. Genom återvätningen minskas utsläppen av växthusgaser och det bidrar till stor klimatnytta. Skogsstyrelsen ombesörjer att dikespluggningen blir utförd och står för kostnaden. Läs om återvätningsavtal på Skogsstyrelsens sida.

Efter introducerande information delades deltagarna in i fem olika regioner för samtal om hur de på bästa sätt kan samverka framöver och ta till vara varandras kunskap. Resultaten av de dialogerna visade:

 • De olika samordnarna har många gemensamma beröringspunkter och kan hjälpas åt att föra åtgärdsarbetet framåt
 • Bra att få ökad kontakt med Skogsstyrelsens återvätningsarbete regionalt
 • Vi behöver ha kontakt!
 • Stort behov av samverkan och att känna till varandras arbete

Fler nyheter

 1. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-09-13

  Information om bidrag och ny utlysning.

 2. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-08-17

  Välkomna tillbaka till en intressant höst med möten om lokalt åtgärdsarbete. Här påminner vi om några av mötena och utbildningarna där vi ses i höst.

 3. Nyheter om lokalt åtgärdsarbete 2023-06-19

  Några korta nyheter innan semestern. Vi önskar alla en skön sommar med bad i de fina havs- och vattenmiljöer vi alla arbetar med att vårda.

Publicerad: 2023-05-31
Sidansvarig: Webbredaktion