Slutrapport från projektet Water Co-Governance

Rapporten ”Lokal samverkan och medskapande arbetssätt för bättre vatten” redogör för resultat och erfarenheter från de svenska pilotprojekten i Interregprojektet Water Co-Governance.

Vattenråden som deltagit som pilotprojekt har arbetat med frågan hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka.

Rapporten är intressant för er som arbetar med lokalt åtgärdsarbete och samverkan.

Andra resultat från projektet är utvecklingen av 58 verktyg för att utveckla engagemanget för bättre vatten. Verktygen kan användas till allt från stöd för gruppdiskussioner till konkret åtgärdsarbete. Tanken är att de ska bidra till ett klimat av lyssnande, dialog och öppenhet där alla kan delta på lika villkor och där inga enskilda intressen eller personer tar överhand.

Water Co-Governance är ett EU Interreg-projekt där England, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige medverkat från 2016 till 2020. Varje land har arbetat med pilotprojekt för att undersöka hur lokalt deltagande och samverkan för att förbättra vattenmiljöerna kan öka. I Sverige deltar Havs- och vattenmyndigheten i projektet tillsammans med Vattenmyndigheten Västerhavet.

Publicerad: 2020-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion