Är du för eller emot jordbruk?

Den frågan stöter åtgärdssamordnarna Lina Floer Svensson och Harald Lagerstedt på i pilotområdet i Falkenbergs kommun, ett mycket djurintensivt jordbruksområde. Och ja, de är definitivt för jordbruk!

Detta pilotområde i Falkenbergs kommun omfattar avrinningsområdena för Suseån, Vinån, Sannarpsån, Törlan, Uttran och Ramsjökanal.

– En extra dimension i utmaningen för oss i detta djurintensiva jordbruksområde är att det är så kustnära med många låglänta partier, förklarar Lina.

Lina vid vattenutlopp.

Åtgärdssamordnare Lina Svensson Floer tar vattenprover för analys av fosfor, kväve och turbiditet, som ett komplement till befintlig recipientkontroll.

Resurs att räkna med

En viktig del i Haralds och Linas roll som åtgärdssamordnare är att vara en brygga mellan olika kompetenser.

– Det finns många stuprör i samhället och vi rör oss mellan dem. Vi måste själva lära känna området och identifiera problem. Det tar en hel del tid, men är nödvändigt för att bygga upp förtroendet och visa att vi är en resurs att räkna med, säger Harald.

Under första LEVA-året har de främst utvärderat och analyserat olika framgångsmetoder – vad behövs för att få saker gjorde?

– Vi har gjort många gårdsbesök, vi har lyssnat och ställt mycket frågor. Många markägare har funderingar, men har inte vetat vart de ska vända sig för att bolla tankar eller få hjälp med att söka bidrag för att kunna genomföra sina idéer. Nu hjälper vi till med just detta, säger Lina.

Att lyssna och agera på det de hör är viktigt för tilliten. När flera lantbrukare ställde frågan varför vattenprover bara tas i mynningen, borrade åtgärdssamordnarna vidare i frågan och nu tas prover även på andra ställen i vattendragen.

Harald i gummistövlar står med vatten upp till knäna.

Åtgärdssamordnare Harald Lagerstedt i fält för att bedöma biotopskyddad åkerholme i anslutning till en planerad våtmark.

Aktiviteter i området

– Vi vill hitta de goda exemplen och lokala ambassadörer. Det är viktigt att fånga det som markägarna själva vill göra. Vi ser att frön som är sådda i tidigare projekt har legat till sig och mognat hos lantbrukarna och kan nu mynna ut i åtgärder, säger Harald.

Harald och Lina har anordnat vattenvandringar och lokala möten. Framöver blir det inspirationsföreläsningar om bland annat våtmarker, skyddszoner och minskad jordbearbetning.

– Vi förstod ganska snart att man saknat en plattform eller forum för engagemanget som finns. När vi samlar markägare så spirar idéer och sprider sig som ringar på vatten, säger Lina.

De håller också på att starta upp ett vattenråd som lades ned 2015. De är på god väg att bygga upp strukturen igen, de hade ett par möte under hösten och nu blir det årsmöte i början på februari.

Långsiktighet och tålamod

Harald och Lina framhåller att alla vill ha ett miljömässigt hållbart jordbruk. Man måste jobba långsiktigt och ha tålamod, det tar tid innan vi ser effekt av de åtgärder vi gör idag.

– När mätningar görs i vattendrag ser vi att det går åt rätt håll och det beror på åtgärder som gjordes för flera år sedan. I och med LEVA går vi in i slutspurten för att nå målet god ekologisk status, vi hittar nya vägar och växlar upp åtgärdsarbetet. Vi hoppas och tror att vi kommer att nå målet 2027, säger Harald.

Publicerad: 2020-02-20
Sidansvarig: Webbredaktion