Verktyg för bättre vatten nu på webben

Låter Smultronmetoden, Vattnet i skolan eller Framtidshistoria spännande? Det är bara några av de verktyg för bättre vatten som är framtagna inom Interregprojektet Water Co-Governance och som nu finns på webben.

Samverkansredskap

Verktygen för bättre vatten är framtagna i samarbete med Mölndalsåns, Ätrans och Himleåns vattenråd. Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter i deras arbete. De ska ge förutsättningar för ökat deltagande och samverkan, och genom det bidra till mer handling lokalt.

Se alla verktygen här!

Tyck till

Under december-januari får du gärna tycka till om, och hjälpa till att utveckla verktygen. Hur kan de bli bättre? Saknar du några verktyg?

Mejla Peter Nolbrant peter.nolbrant@havochvatten.se eller Anna Ek anna.ek@havochvatten.se

Om detta är ett område som intresserar dig kommer följande leveranser och utbildningar:

  • rapporter med erfarenhet och utvärdering kommer i mars 2020.
  • 12 mars har vi avslutningsmöte i Göteborg där alla resultat presenteras.
  • i mars har vi skypeutbildning om resultaten (datum ej satt)

Water Co-Governance startade 2016 och avslutas i mars 2020.

Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten för Västerhavet är de två svenska partnerna. Läs mer om Water CoG här.

Publicerad: 2019-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion