Arkiv - nytt om fiskeregler 11 mars 2021

Förslag om ändrade redskapsregler för fiske i Skagerrak och Nordsjön

HaV föreslår ändring i förskrift för att anpassa gällande åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön.

Om förslaget

Förslaget innebär att det i tillägg till nu gällande redskapsbestämmelser ska vara tillåtet att fiska med bottentrål med 120 mm diagonalmaska på djup överstigande 140 m på svenskt vatten och på djup större än 100 m på danskt vatten. Det ska dessutom vara tillåtet att fiska med snurrevad på djup grundare än 140 m.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Remiss

Dina synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 22 mars 2021.

Nationell plan

Från och med 15 augusti 2020 gäller ändrade redskapsregler för fiske med bottentrål och snurrevad på EU-vatten i Skagerrak och Nordsjön. De ändrade reglerna innebär att vissa selektiva redskap ska användas vid bottentrålning och snurrevadsfiske.

Som alternativ till de åtgärder som anges i förordningen kan EU:s medlemsländer istället tillämpa en nationell plan för undvikande av torskfångster för att bevara torskfångster i enlighet med den fiskeridödlighet som motsvarar den fastställda fiskekvoten.

Havs- och vattenmyndigheten har bedömt att en nationell plan bör fastställas för att bidra till återuppbyggnad av torskbeståndet i Skagerrak och Nordsjön samtidigt som förutsättningar för det svenska demersala fiskets bedrivande beaktas. De föreskriftsändringar som remitteras kommer att utgöra del i den nationella planen. Planen kommer att utvärderas av EU-kommissionens vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté (STECF) under våren 2021.

Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion