Aktuellt 29 maj 2024

Strömmen ger bild av omprövningar

Hur fortskrider arbetet med omprövningarna av vattenkraftverkens miljötillstånd? Det kan man se med hjälp av visualiseringar i det HaV-utvecklade verktyget Strömmen.

Foto: Johan Kling/HaV

Anders Skarstedt är utredare vid HaV. Han berättar att visualiseringarna ger en övergripande bild av de olika delarna i arbetet.

– Det handlar om samverkan inför omprövningarna, vattenkraftsägarnas ansökningar samt mark- och miljödomstolarnas avgöranden, säger han.

Exempel på frågor som besvaras i verktyget är: Hur många vattenkraftverk har lämnat in en ansökan? Vilka omprövningar är avgjorda? Vilka olika typer av miljöåtgärder har beslutats?

Data från domstolar och länsstyrelser

Strömmen bygger på data som HaV samlar in från mark- och miljödomstolarna och länsstyrelserna. Data samlas in manuellt och uppdateras inte i realtid. HaV har som ambition att uppdatera informationen i Strömmen tre till fyra gånger per år. Tekniken som ligger till grund för Strömmen är ett business intelligence-verktyg som används för många olika funktioner på HaV.

– Vi anser att koordinater för vattenkraftverken är känslig information och därför visas de inte i verktyget. Vi arbetar med att ta fram exportfunktioner i Strömmen, säger Anders Skarstedt.

Du hittar Strömmen här

Mer information om omprövningarna, samverkan och miljöpåverkan

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion