Aktuellt 20 maj 2024

Vrak i Stockholms inlopp ska tömmas på olja

En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Bild: HaV

Det finns cirka 17 000 vrak längs Sveriges kuster. Ett 30-tal av dem bedöms utgöra en akut miljöfara. Enligt HaV:s miljöriskutvärdering ligger Harburg näst på tur att undersökas och tömmas på olja.

Oklart hur mycket olja som finns

Företaget Marine Works har nu fått i uppdrag av HaV att undersöka vraket och bärga oljan. Exakt hur mycket olja som finns kvar i vraket vet man inte. Uppgifter pekar på 20 000 till 40 000 liter.

– Vi vill först veta hur mycket olja som finns kvar i vraket och var den finns. Sedan ingår det också i uppdraget att bärga denna olja. Operationen kommer troligtvis, om allt går i lås, genomföras under sommaren eller tidig höst, säger Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Ligger i känslig skärgård

Fredrik Lindgren, utredare HaV. Foto: Natalie Greppi

Fredrik Lindgren, utredare HaV. Foto: Natalie Greppi

Det är angeläget att oljan från Harburg tas om hand. Vraket ligger i farleden utanför Lidingö, i en ömtålig skärgård.

– Det finns känslig natur i anslutning till vraket i alla väderstreck. Ett oljespill från vraket skulle med stor sannolikhet också påverka sjöfarten i området, säger Fredrik Lindgren.

Rammades i dimman

S/S Harburg var ett tyskt lastångfartyg, byggt 1919, på väg från Hamburg till Liljeholmen. Resan över Östersjön gick utan bekymmer, men i farleden utanför Lidingö rammades hon i dimman av ett annat fartyg den 16 februari 1957. Tio personer följde med Harburg ner i djupet. Inga kroppar ska dock finnas kvar i vraket.

HaV:s uppdrag

Regeringen beslutade 2018 att satsa 25 miljoner kronor om året i tio år, totalt 250 miljoner kronor, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV ansvarar för satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers. Inför beslut om vilket vrak som ska bärgas på olja bedömer HaV sannolikheten för ett läckage, volymen av olja i vraket och var oljan troligtvis hamnar vid ett läckage.

Vrak som HaV har arbetat sedan 2018.

Mängd olja och förlorade fiskeredskap som tagits upp
VrakOlja (m3)literFörlorade fiske­redskap (ton)
Thetis0,7373012
Sandön/Hocheichen000
Lindesnäs299299 0000,1
Finnbirch6060 0000
Finnbirch113,7113 7000
Marina av Hönö1,1151 1154,5
Skytteren175175 0000,2
Rone6060 000 
    
Summa709,545709 54516,8

Mer om vrak finns på HaV:s webbplats

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-06-20

    Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

  2. Aktuellt 2024-06-19

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har beslutat att lämna ett extra bidrag till Länsstyrelserna med drygt 22 000 000 kronor för kalkning, restaurering och åtgärder mot invasiva arter.

  3. Aktuellt 2024-06-17

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2024-05-20
Sidansvarig: Webbredaktion