Aktuellt 29 februari 2024

Hitta på sidan

World Wildlife Day för hotade vilda djur och växter

FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

Officiell poster för World Wildlife Day 2024 Olika djur och teknik

Officiell poster för World Wildlife Day 2024. Design Cheng Hui Xin.

2013 instiftade FN World Wildlife Day. Att det blev just den 3 mars beror på att det var den dagen 1973 som CITES, konventionen om handel med hotade arter, antogs. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är vetenskaplig CITES-myndighet med särskilt ansvar för vattenlevande arter.

Digital innovation för att bevara vilda djur och växter

Temat för årets World Wildlife Day handlar om att koppla samman människor och planeten genom att utforska digital innovation för att bevara vilda djur och växter (Connecting people and planet: Exploring digital innovation in wildlife conservation).
Vi vill lyfta fram hur digitala bevarandetekniker och tjänster kan driva på bevarande, hållbar och laglig handel med vilda djur och växter.

- I och med årets tema vill vi därför gärna slå ett slag för medborgarforskning och en webbaserad applikation som HaV tagit fram - Rappen. Med den kan alla rapportera in både hotade arter och invasiva främmande arter som är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, säger Pia Norling, utredare med ansvar för CITES-frågor.

Hjälp oss – rapportera i Rappen

Rappen är till för rapportering av observationer av vattenlevande djur och växter som är speciellt viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav.

- Rappen är ett användbart verktyg som är enkelt att använda i det vi kallar medborgarforskning. Vi vill gärna att alla som är ute i naturen rapporterar om man upptäcker till exempel en för Sverige ny eller ovanlig art. Din rapport bidrar med värdefull information om var arterna finns och hjälper oss att förebygga spridning av invasiva främmande arter som kan vara skadliga. Den är också viktig för att skydda de arter som är naturliga för Sveriges ekosystem, säger Andrea Ljung, utredare med ansvar för CITES-frågor.

Rappen, som drivs av Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av HaV, har funnits sedan 2015 och är kopplad till Sveriges största databas för artobservationer, Artportalen. Alla rapporter som kommer in via Rappen kontrolleras av experter och hamnar sedan i Artportalen.

- 2021 lanserade vi en ny variant av Rappen där vi gjorde det ännu enklare att rapportera. Vi kan glatt konstatera att rapporterna från allmänheten har mer än fördubblats sedan dess, fråns cirka 200 rapporter till mer än 500 2023. Det är framför allt små krabbor, penselkrabba och blåskrabba som är populära att rapportera. Kanske stöter man främst på dessa arter när man fiskar krabbor med barnen, säger Andrea Ljung.

Sommaren 2023 var vädret inte på topp. Färre dagar på stranden kanske förklarar det minskade antalet rapporterinhare förra sommaren. All information hjälper HaV att kartlägga hur det faktiskt ser ut i vår natur.

Här kan du läsa mer om Rappen.

Stapeldiagram med antal rapporter i Rappen 2020-2023

Antalet rapporter av vattenlevande arter har mer än fördubblats mellan 2020 och 2023. Källa Artdatabanken, SLU.

Faktaruta World Wildlife Day

2013 bestämde FN att 3 mars ska vara World Wildlife Day, det datum 1973 som CITES – konventionen om handel med hotade arter – antogs. Sverige godkände som ett av de första länderna konventionen redan 1974 och den trädde i kraft 1975 då tio länder godkänt den. Läs mer på www.wildlifeday.org

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  2. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

  3. Aktuellt 2024-04-10

    Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Publicerad: 2024-02-29
Sidansvarig: Webbredaktion