Aktuellt 15 december 2023

Överklagar beslut om miljö- och vatten­hus­hållnings­tillstånd

Det har kommit in två överklaganden till Vasa förvaltningsdomstol i Finland som gäller beslut av Regionförvaltningsverket i Norra Finland den 21 april 2023, nr 27 – 31/2023.

Torneälven är 520 km lång, och rinner upp i Torne träsk 341 meter över havet. Avrinningsområdet är 40 157 km², beläget i både Sverige och Finland. Foto: Jens Persson/HaV

Det är Outokumpu Stainless Oy, Outokumpu Chrome Oy och Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry som har överklagat beslutet.

Beslutet gäller följande ärenden:

1) Granskning av de miljö- och vattenhushållningstillstånd som gäller Torneåverkens verksamhet på grund av BAT-slutsatserna och ändring av dessa tillstånd, ändring av utloppsplatsen för kylvatten, miljötillstånd för
en anläggning för stabilisering av gasreningsdamm, miljötillstånd för en briketteringsanläggning, miljötillstånd för en energiproduktionsanläggning, godkännande av utredningar som gäller verksamheten samt ändring av miljötillståndet för Röyttä hamn
2) Miljötillstånd för ny slaggbehandlingsanläggning
3) Vattenhushållningstillstånd för utfyllnad av eftersedimenteringsbassängens C-område
4) Miljötillstånd för krossverk för metallskrot och återvunnet stål
5) Miljötillstånd för anläggningar för behandling av ferrokrom- och stålsmältningsslagg

HaV:s roll

Havs- och vattenmyndigheten är så kallad bevakningsmyndighet för Sverige enligt gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland. Det betyder att vi ska bevaka allmänna intressen som rör verksamheter i gränsälvsområdet i Finland som kan påverka människor och miljö även i Sverige.

Här kan du läsa hela kungörelsen.

Synpunkter?

Synpunkter lämnas skriftligen till Havs- och vattenmyndigheten senast den 19 januari 2024 till havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg. Ange ärendets diarienummer: HaV 2023-000218

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion