Aktuellt 5 december 2023

Hitta på sidan

Genetiskt modifierad fisk otillåten i privata akvarier

Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

Självlysande genmodifierade akvariefiskar i rosa och gult, så kallade glofish.

Glofish - akvariefiskar som försetts med gener från maneter och koraller, som gör dem självlysande. Glofish är förbjudna att ha i Sverige och EU. Foto: www.glofish.com

Glofish är genetiskt modifierade organismer (GMO), i form av akvariefiskar vars arvsmassa manipulerats så att de blivit självlysande. I Sverige finns regler i miljöbalken som i princip innebär att hantering av dessa modifierade fiskar kräver tillstånd eller anmälan. Det är alltså förbjudet att sätta ut Glofish i miljön eller att hålla fiskarna om man inte har tillstånd eller har gjort en anmälan.

- Tropiska fiskars möjligheter att överleva i den svenska naturen är små, men det innebär inte att det är riskfritt om de kommer ut. Genmodifierat material hör inte hemma i de här miljöerna och vi kan inte alltid förutse vad som skulle kunna hända om till exempel fiskar skulle släppas ut. Det finns alltså god anledning att vara väldigt restriktiv från samhällets sida, säger Robert Almstrand, utredare på miljöprövningsenheten på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Tillstånd krävs för att ha Glofish

- Trots förbud förekommer att privatpersoner innehar eller försöker sälja Glofish. För att få hantera eller hålla sådan fisk krävs särskilda anläggningar samt anmälan och tillstånd för innesluten användning. Något sådant tillstånd har vi inte utfärdat till privatpersoner, säger Robert Almstrand.

Om man inte har några särskilda anläggningar, som exempelvis finns i laboratorie-miljöer, räknas det istället som en avsiktlig utsättning i miljön. Det kräver också tillstånd. Det är med andra ord inte tillåtet att inneha sådan fisk utan tillstånd, vare sig hemma i sitt eget akvarium eller någon annanstans.

- Om man inte har de tillstånd som krävs kan man dömas för ett brott som kallas otillåten miljöverksamhet. Det kan ge dagsböter eller fängelse upp till två år, säger Robert Almstrand.

HaV är tillsynsmyndighet

För att få sälja GMO krävs ett så kallat marknadsgodkännande. Beslut om godkännande av en genetiskt modifierad organism måste beslutas av EU:s medlemsstater.

- Det finns inte några sådana godkännanden för fisk eller andra vattenlevande djur. All sådan försäljning, även privat, är alltså otillåten, betonar Robert Almstrand. Regeln om marknadsgodkännande i EU finns just för att skydda mot de risker som uppkommer när genetiskt modifierade organismer sätts ut i miljön, fortsätter han.

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet och är även den som utfärdar tillstånd för innesluten användning.

- Om vi har anledning att anta att brott har begåtts, till exempel att någon har eller försöker sälja Glofish eller någon annan vattenlevande GMO, så anmäler vi alltid detta till polis eller åklagare. Utöver detta så är Havs- och vattenmyndigheten skyldig att underrätta EU-kommissionen om vi konstaterat innehav eller försäljning av vattenlevande GMO, så att information om detta når samtliga medlemsländer.

Om man upptäcker att genmodifierade organismer säljs eller innehas utan tillstånd och vill dela med sig av informationen går det bra att höra av sig till Havs- och vattenmyndigheten, antingen via e-post eller på telefon. Det kan vara bra att känna till att tips som ges in till myndigheten blir allmän handling när det kommer in. En allmän handling kan lämnas ut om någon begär det.

Läs mer om Glofish

Läs mer om hantering av GMO

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-12-05
Sidansvarig: Webbredaktion