Aktuellt 4 december 2023

Nu finns stöd för den som vill bli av med sin uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor

På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

Uttjänta båtar som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen. Foto: Staffan Ljung/HaV

HaV stöttar det nationella insamlingssystemet med 9,5 miljoner kronor under 2023 och 2024 för att få bort fler gamla båtar och motorer från naturen.

Uttjänta båtar som ligger och skräpar är ett miljöproblem. En båt som lämnas i naturen kan läcka farliga ämnen som tennorganiska föreningar, exempelvis TBT, och tungmetaller som koppar och zink som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer.

– Vi hoppas att många båtägare och kommuner nu tar chansen. Men pengarna räcker inte i evighet. Det är först till kvarn som gäller, säger Veronika Rensfeldt, utredare vid HaV.

Hur gör jag om jag har en båt jag vill bli av med?

– Då ska du gå in på webbsajten Båtretur, säger Veronika Rensfeldt. Där finns alla fakta om hur det hela fungerar och sajten är lätt att förstå.

Båtretur är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar och tvåtaktsmotorer med förgasare, som HaV stöttar.

Skrotningsstödet

Stödet utbetalas inte kontant utan den som lämnar in en uttjänt fritidsbåt eller tvåtaktsmotor får skrotningstjänsten subventionerad. Transporten till anläggningen betalas av båtägaren liksom eventuell sanering av miljöfarligt och brandfarligt avfall m.m. Båten ska väga minst 100 kilo och som mest 10 ton.

För mer information:

Båtretur
Tel: 0771-80 81 81
E-postadress: info@batskroten.se

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion